F O R M U L A R Z    Z G Ł O S Z E N I O W Y

szkolenie firmy Ramzes, 18 września 2007

 

----------------------------- Dane Uczestnika (ów) -----------------------------

W szkoleniu mogą uczestniczyć maksymalnie dwie osoby z danej firmy.
 

Imię i Nazwisko

Nazwa firmy     

Adres, ulica      

Miejscowość           Kod    

Telefon                      NIP            

e-mail              
 

------------------------------ Tematyka szkolenia ------------------------------


Prosimy podać dokładną nazwę programu(ów), którego dotyczą proponowane zagadnienia.
 

------------------------------ Oświadczenie ------------------------------
 

Potwierdzam udział w darmowym szkoleniu firmy Ramzes w dniu 18 września 2007r. w Bydgoszczy.

Upoważniam firmę Ramzes do wystawienia faktury w wysokości 70 zł netto w przypadku nieprzybycia na powyższe szkolenie. (Rezygnacja z udziału w szkoleniu zgłoszona najpóźniej do 12 września zwalnia z wykazanej obok opłaty manipulacyjnej.)

Osoba wysyłająca zgłoszenie
 

Użycie klawisza "Wyślij formularz" spowoduje przesłanie formularza za pomocą poczty elektronicznej.