F O R M U L A R Z        R E J E S T R A C Y J N Y

Aby rejestracja była ważna, konieczne jest wypełnienie pól opatrzonych gwiazdką.
Dzięki rejestracji uzyskacie Państwo dostęp do bieżących informacji dotyczących modyfikacji używanych programów oraz pomocy serwisowej udzielanej przez serwis firmy Ramzes.


1. Nazwa firmy* 
2. Ulica*            
3. Miejscowość*     Kod*   
4. NIP*                  e-mail    
5. Telefon*                   Faks    
6. Imię i nazwisko osoby kontaktowej:*  


-------------------------------- Pytania dodatkowe --------------------------------

7. Czy spotkali się Państwo wcześniej z ofertą firmy Ramzes.
Prosimy odznaczyć wybraną odpowiedź.

TAK   - gdzie:  
(np: reklama prasowa, Internet, przedstawiciel handlowy, znajomi)
NIE   - do momentu nabycia programu razem z kalendarzem


-------------------------------- Oświadczenie --------------------------------

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Ramzes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o NIP: 527-10-30-866 oraz firmę Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o NIP: 118-00-93-066, dla celów marketingowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Zgodnie z art. 10 pkt. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204) wyrażam zgodę na przesyłanie pod podany powyżej adres poczty elektronicznej informacji dotyczących oferty firmy Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o NIP: 118-00-93-066 oraz informacji dotyczących oferty, akcji promocyjnych oraz plików zawierających modyfikacje oprogramownia firmy Ramzes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o NIP: 527-10-30-866.

Przesłanie powyższego formularza (faks, e-mail) jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszgo formularza.

 

Imię i nazwisko osoby rejestrującej:*  
(W przypadku przesyłania formularza faksem, konieczne jest złożenie oryginalnego czytelnego podpisu osoby reprezentującej rejestrowaną firmę.)

Użycie klawisza "Wyślij formularz" spowoduje przesłanie formularza za pomocą poczty elektronicznej.

Istnieje jednocześnie możliwość wydrukowania formularza i przesłania go do firmy Ramzes Sp. z o.o. faksem - 022 873 99 73.

drukuj formularz: drukuj formularz