Ramzes-Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
Przeznaczona jest do prowadzenia uproszczonej księgowości przez podmioty gospodarcze w Polsce,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Program funkcjonuje na platformie Windows®,
pozwala na pracę w sieci i prowadzenie wielu zakładów.
  Podstawowe funkcje programu to:
 • równoległe prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT,
 • obsługa rejestrów WDT, WNT,
 • rejestracja Faktury Marża,
 • programowanie stałych wzorów zdarzeń gospodarczych,
 • obliczanie i drukowanie deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K),
 • obliczanie i drukowanie deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-5),
 • obliczanie i drukowanie deklaracji VAT-UE, VAT-UEK,
 • drukowanie Księgi według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów,
 • możliwość ewidencji przebiegu oraz kosztów eksploatacji pojazdów (kilometrówka),
 • prowadzenie rozrachunków dokumentów przychodowo-rozchodowych,
 • tworzenie, przeglądanie i drukowanie raportów dotyczących: księgi głównej, pojazdów, wyposażenia, przychodów i zestawienia rocznego,
 • obsługa sprzedaży bezrachunkowej "strukturą zakupów",
 • obsługa remanentów (uwzględniane w deklaracjach PIT5),
 • obsługa najmu w ramach firmy,
 • wykaz Urzędów Skarbowych z adresami i numerami kont bankowych i wiele towarzyszących kartotek,
 • wbudowane narzędzia służące do konserwacji baz danych,
 • ścisła współpraca z modułami Aplikacji Ramzes.

Ramzes-Amortyzacja

Program Ramzes-Amortyzacja wspomaga rejestrację środków trwałych i naliczanie odpisów amortyzacyjnych.
Program funkcjonuje na platformie Windows®,
pozwala na pracę w sieci i prowadzenie wielu zakładów.
  Podstawowe funkcje programu to:
 • Prowadzenie kartoteki środków trwałych i wartości niematerialnych,
 • Obsługa amortyzacji metodą: liniową, degresywną z automatycznym przejściem na metodę liniową, jednorazową, indywidualną dla środków ulepszanych.
 • Zatwierdzanie środka do wyliczania amortyzacji i umorzenia,
 • Automatyczne tworzenie i aktualizację rocznego planu amortyzacji,
 • Obsługa operacji: jednorazowe lub okresowe umorzenie środka, przeprowadzenie likwidacji, sprzedaż środka, zmiana / aktualizacja wartości środka, rejestrowanie historii kolejnych zdarzeń danego środka,
 • Prowadzenie dodatkowych kartotek jak: grupy własne, pracownicy, lokalizacje, inne w ramach programu Ramzes-Administrator,
 • Tworzenie i wydruk raportów: zestawienia rocznego - planu amortyzacji oraz zestawienia zmian wartości środków z możliwością filtrowania według kontrahentów, operatorów, grup i lokalizacji.
 • Program umożliwia numerację dokumentów od wybranego numeru oraz obsługę historii odpisów amortyzacyjnych.
 • Program spełnia wymagania ustawy o rachunkowości oraz klasyfikacji Głównego Urzędu Statystycznego (KŚT).
Ramzes-Amortyzacja jako część Aplikacji Ramzes współpracuje z innymi programami wchodzącymi w jej skład.
zamknij okienko