Ramzes-Faktura   
Program przeznaczony jest do obsługi sprzedaży we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. Jest programem sieciowym, umożliwiającym prowadzenie jednego zakładu na wielu stanowiskach roboczych.
Ramzes Faktura w ramach Aplikacji Ramzes jest zintegrowany z programami finansowo-księgowymi firmy Ramzes.
Podstawowe funkcje programu:

 • pełna obsługa sprzedaży:
  • tworzenie i wydruk dokumentów handlowych: faktura VAT, korygująca, walutowa, zaliczkowa,
  • obsługa maski numeru wszystkich typów numeru dokumentów (indywidualny wzór numeru); możliwość wyboru numeracji miesięcznej lub rocznej (przy rozpoczęciu pracy z programem lub na przełomie roku kalendarzowego),
  • tworzenie systemu cenników, rabatów i upustów przypisanych grupie kontrahentów lub towarów,
  • obsługa drukarek fiskalnych: Posnet – PF-301, Posnet – PF-301/2, Posnet – THERMAL, Elzab – FP-600A, Elzab – OMEGA, Emar – duo pro, OPTIMUS IC VIVO; druk paragonów fiskalnych oraz raportów fiskalnych;
 • pełna obsługa kasy:
  • tworzenie dokumentów KP, KW, raportów kasowych,
  • automatyczny wydruk dokumentów kasowych do faktur gotówkowych,
 • całkowita kontrola należności:
  • rozliczenie dokumentów w oparciu o kasą i bank,
  • generowanie wezwań do zapłaty wraz z odsetkami,
  • przeglądanie i wydruk list nierozliczonych faktur;
 • rejestracja przelewów obcych oraz ewidencjonowanie wpłat i wypłat bankowych;
 • możliwość tworzenia szeregu raportów i zestawień: rejestr sprzedaży, raport kasowy; możliwość filtrowania żądanych zestawień według dat, kontrahentów, typów dokumentów i towarów; eksport zestawień do arkuszy kalkulacyjnych;
 • ścisła integracja z programami finansowo-księgowymi Aplikacji Ramzes;
 • możliwość poszerzenia uprawnień o funkcję Zamówień, umożliwiającą ewidencję zamówień złotówkowych i walutowych od odbiorców;
 • brak ograniczeń w zakresie ilości wprowadzanych kontrahentów, towarów oraz wystawianych dokumentów.

Istnieje możliwość poszerzenia funkcjonalności programu Ramzes-Faktura o Zamówienia.
Funkcja Zamówień umożliwia prowadzenie ewidencji zamówień złotówkowych oraz walutowych od odbiorców.
Powiązana jest z obowiązującymi cennikami oraz tabelami rabatowymi skonfigurowanymi w programie fakturującym.
Zamówienia stanowiące integralną część Ramzes-Faktury dostępne są w tym programie po nabyciu odpowiednich uprawnień.

Program posiada rekomendację Stowarzyszenia Ekspertów Finansowych i Doradców Podatkowych.


Ramzes-Księgi Handlowe   
Program służy do prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości. Przeznaczony jest do pracy we wszystkich typach przedsiębiorstw: produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz jednostek budżetowych.
Jest programem wielozakładowym, sieciowym dopuszczającym prace wielu użytkowników.
Podstawowe funkcje programu to:
 • łatwą rejestrację zdarzeń gospodarczych w dziennikach z automatycznym odzwierciedleniem zapisów na kontach i w rejestrach VAT,
 • wykorzystanie predefiniowanego planu kont lub dostosowanie go do potrzeb użytkownika,
 • definiowanie przez użytkownika własnych typów dokumentów, rejestrów VAT, dzienników tematycznych, wzorów księgowań,
 • tworzenie zestawień obrotów i sald oraz obrotów kont, raportów, zestawień i sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie i wydruk deklaracji CIT i VAT (w tym VAT-UE, VAT-UEK),
 • naliczanie zaliczek (miesięcznie i kwartalnie) na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • obsługa rejestrów WDT, WNT,
 • sporządzanie sprawozdania F-01,
 • generowanie przez moduł rozrachunków not odsetkowych, wezwań do zapłaty, potwierdzenia sald,
 • prowadzenie kartotek: kontrahentów, pracowników i udziałowców, filii, urzędów skarbowych, banków, stawek podatku VAT, kursów walut oraz kartotek własnych definiowanych,
 • obsługę wszystkich funkcji programu wyłącznie za pomocą klawiatury,
 • szybkie przeglądanie, drukowanie i eksport dokumentów księgowych do arkuszy kalkulacyjnych.

Program posiada rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (v.01.25.01) oraz Stowarzyszenia Ekspertów Finansowych i Doradców Podatkowych.

zamknij okienko