F O R M U L A R Z    Z G Ł O S Z E N I O W Y

prezentacja firmy Ramzes, 25 czerwca 2007

 

------------------------------ Dane Uczestnika ------------------------------
 

Imię i Nazwisko

Nazwa firmy     

Adres, ulica      

Miejscowość           Kod    

Telefon                      NIP            

e-mail              
 

------------------------------ Oświadczenie ------------------------------
 

Potwierdzam udział w darmowej prezentacji oferty firmy Ramzes w dniu 25 czerwca 2007r.

Upoważniam firmę Ramzes do wystawienia faktury w wysokości 50 zł netto w przypadku nieprzybycia na powyższą prezentację. (Rezygnacja z udziału w prezentacji zgłoszona najpóźniej do 20 czerwca zwalnia z wykazanej obok opłaty manipulacyjnej.)

Osoba wysyłająca zgłoszenie
 

Użycie klawisza "Wyślij formularz" spowoduje przesłanie formularza za pomocą poczty elektronicznej.